New Business ideas in gujarat with low investment-start New business …

  1. 1. ELECTRO SYSTEMS Office: Ll4,Sun Complex, Opp: Lotus High School, Govindwadi, lSANPUR, Ahmedabad, Gujarat:382443 Phone: +91-79-64199320 a? :‘ltrtfsr €rfi7:'=1afi= I'Ei? »rTrr31°r artystliat/ =13?a111armafi erra1=+I21'= I='ruT®r=4Tli= r:5 Rs 25,000/- asarafr, website: www. gruhudhyog. webs. oom www. flockmachine. in Mobile: 09898156784,098€-18618811,0989841 51 01 I= I> | =I> a%cr= f’ra§tmfi? fi > 19961§ég1a: ErafiI$I1@a5s= e'.1§fi8ra%aafiafi= +1u%? .-fintafitaigrqiét > wafia1°t1‘—iwatw=1‘1ntargisi1?r19au1@raa1fi? rql%rie‘Iaar%ua°t > a%qa‘1,aafia11,afit91e25atrtrara1aa11¥: :5a1wa: n12ti%»rq€ratr1sa : www. flockmachine. in ea. aéia 9‘iTcfl1r mafia (irfiss mfia) é§17:'Iaa1,&u? ,': vI111eFl'=5,1aI,2;e= r,arH1'= fiar afit sfiat 7lT11$? rT salaflsr 2% em, a1=‘I'=5 area 9)e. aR11aa1=‘ra%1%r1zae'afitrq‘sr11afi= ra? r3cra11Ta1a1%. 111's‘r, ® aal1‘hIanr, €‘I's. ' %fi7:I, Fl? l5T€lT EFI'€, é’r arc? 9‘l——<fiTr, E%w 9‘lQ‘lTr, a1'«"a &: <.', a1?rIa? »r EFI'€, &fi€ EFIT, &= r,l'1=a‘lar, Tftw. ' a11'r. "'l'= Ft= r,€re°lTr ao'I? Ia, =:fie°lW a: Ié1T, €Ia'c‘Ia &trIafia, %riaa1=ft afla, .., arfit'g daft stasis€rfie9)eE5a21aa19rai>‘i%rqua'aR‘ltrq‘3ra&fiaa€r3qai1Tat1t»'r§‘, 2-mtesar Itafia ET? FEHTT aaaatafi stairs 91335311 1)‘ fir trgi amafi, €rfie1ia1‘1ara%ar%gaa)11ar?1srIa2EI1‘lé1tviT1a‘t%, g-iaratgtqfiei afitaiarar a1'= l5afirrIa'fi1'+? ra1'1T9rasIIur, ser9fi'=5aaa1?r, ua—c5Er30a‘l= I’r1ia°tIrafiaa? Iwr5°rat11afifi1sfiIa'rl%i? .€4a11:cr9”ru§ia9T'2rart11a%r%. utairatat 1I&fi= r19r16ar>T»r1a5a€59)ea€&1=ra5Iaa‘a5laTGIT21asaT‘E. ', 6fi8aaTvI1a5fifiaIaT8001i1000€rfie&= a‘iaraaTa1'=5?r%. fiaélfiawwiwz €rc—€I'c. r6r= a‘l? rraI= I1%ra%l%r'; ', '1) afifrfiaflrrr (a‘iaTa>‘l1a°ra-= fia‘l7r%1Ta11ta1?ri°t), 2) é? —r€racrI'= r:= :t, afi? a)ErItata1a‘l°-‘r, s111tae31°laaasfi? trruét€rat3fit! iEEGfiw%¥rrua@ara‘, ai25a1Ta‘1a Rs 1.801151%. a11TI= u7r: a25é. .a¥t€rafiar 7E? -ra1'; :fia11?fi%, 6I? ra? rtrgi€rwg'; "r&afiar, tvI‘r10:'; zr? »i? :1e'. fiarfii‘t%aa€Hr3wa11Ta§iaTU—I1aT%‘, '1?[€17'lF'{‘l? ifill"I? Fl1€= €rfiaii= a‘l? rru11r= iTI= i:&a5efi= Tq1a%rfira‘laa—cft%,11aTvrsr, 3ta: m:fir= fifir= gtR'=5afl7rafiw Rs 9.00 %. sialiaairmfifiaaz arwrr%n1'crfi‘€rfia&aa°l? »ru1:firEra‘tz. ')? vr2?I? rr%H? r Rs 14.00 %,3fit3i‘erutcfa1a‘%afi3?rase. )?vrt%‘. flé? vr€firrvtl”
  2. 2.V V V V 3131, %) Eiafiaraiagm: afiafiaiiar fiagthafirfiaarefi, aiafiaargrafiawutufia Rs1I-11351, flan-—n8oo at 1ooo ad-a&= tn‘t-vra= u1-er-z, tam Rs soo/ -er Rs 1ooo/ - utuaaaan 5, 1=l1'R= l'?5 Rs 24,000/-fir Rs 30,000/-uma as-to-area %. R) fiéar 31§i1T{: firfialiaafiar fiqfiwafiww, fiéeratganafiutufla Rs 2/-gar, 11611711800 fir 1000 éfiafiailtvr €r«I1'cr= ‘£,1‘lé? rr€fiITura»T<%uT artlafiefi, fisnar Rs 1600/-fi Rs 2000/- §I’r11fiE? r$€E%, 1TIfiT5 Rs 48,000/-@ Rs 60,000]-‘JTGI ? l>‘€‘v‘l? fi 0 ?17»l'l°TH‘11?: 'I Electro Systems El%tt= I‘l, 8TQ€fi&RR3arfiag¢asaRTfi5fiEIfiarie1i, a?tfi1iTc'a%¥rrumar%fl13Ea= Ri%, ‘t)33r§ItI1e‘mafi?111'¢I's"r, 2) NGO steam €Ifi'c. '&= a‘l? »ra3ri‘cI'ci? uTaa‘ft1%l%. aT0HauTRrafifiIsnE13a91saaafia%$IRamfla%amafia1a1m1eafi1%fiéta1a1%, 11-‘efi= R°ra'1I‘r= afinerufisrwafia §r= ra1?1?ITs1I@r‘a°tl; i's. '=i5&1=ra‘r11'= rfirr% afiaafiwfiivcraaralsfiéwmaafia arg3'v1)1T= rafiafiEr‘>l%11zE»fi= r': rI'era1=-11=l1?—rtraI= —cI1%‘ H&fl'«r? i>‘6r13Et@. ata-égaiaefit so 11~r4Il


Category: Business ideas

Similar articles: